เที่ยวตัวเมืองเบตง เห็นให้ครบทั้ง 8 จุดนี้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เด่นๆ เมืองเบตง ทั้งในตัวเมืองและรอบตัวเมืองเบตง

ที่สามารถเดินเท้าเที่ยวครบภายใน 1 วัน

1. วัดพุทธาธิวาส

2. หอนาฬิกา อ.เบตง

3. อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

4. วัดกวนอิม อ.เบตง

5. โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 

6. สนามกีฬากลางหุบเขา

7. มัสยิดกลาง อ.เบตง

8. นกนางแอ่นกลางเมืองเบตง

 

Visitors: 365,615