มัสยิดกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  มัสยิดกลางอำเภอเบตง

 

มัสยิดกลาง อ.เบตง     

                                                     มัสยิดกลางอำเภอเบตง

                          ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเบตง ตั้ง อยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับสถานที่ทำการไปรณีย์เบตง ถนนสุขยางค์ อาคารหลังแรกนั้นมุงด้วยหลังคาจาก มัสยิด เดิมมัสยิดกลางสร้างด้วยเสาไม้กลม 6 ต้น ใบจาก 6 ลายา ( ตับ ) โต๊ะอีหม่ามคนแรกชื่อ บือดีกา การีม เดิมเป็นคนจังหวัดปัตตานี มาสอนมวยซีละ ต่อมาก็ถึงแก่กรรมแล้วย้ายมัสยิดมายังหมู่บ้านกำปงบือตง ปัจจุบันหมู่บ้านเรียกว่ากำปงตือเย๊าะ โตะอีหม่ามชื่อ ฮัจยีวากือจิ ต่อมาย้ายไปตั้งที่หมู่บ้านกำปงยูรอ ฮัจยี ดาราโอ๊ะเป็นอีหม่าม และฮัจยีดารัง ฮัจดือเร๊ะตามลำดับ แล้วต่อมาย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันต่อมานายบราเฮง (ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยุ่ในเบตงและนับถือศาสนาอิสลาม) เป็นนายช่างตัดไม้ ปรับปรุงเขียนแปลน ทำเสาไม้ หลังคามุงด้วยไม้กระดาน ต่อมาท่านอายี ยะโก๊ะ ได้บูรณะเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี เปลี่ยนพื้นเป็นซีเมนต์

เบตง                         
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวจีนและญี่ปุ่นเอาไม้มาทำฟืน เหลือแต่เสา โครงสร้างของอาคาร ท่านอัจยี ดาเด๊ะ เดินทางกลับมาจากเมืองเมกกะ เห็นสภาพของศาสนสถานทรุดโทรมมาก จึงเชิญชวนชาวมิสลิมช่วยกันบูรณะ ในปี พ.ศ. 2497 มีเงินบริจาค 3,000 บาท ท่านอัจยี ดาเด๊ะได้กู้เงินจากชาวจีน ชื่ออาเหลียง จัดซื้อเหล็กกับซีเมนต์ ชาวมุสลิมและชาวบ้าน 15 หมุ่บ้าน จัดหาหินกับทราย แรงงานได้จากชาวบ้านหมู่บ้านละ 1 วัน


เบตง 
                             ท่านอัจจยีดาเด๊ะเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ ขอทุนสมทบจากรัฐบาล 500,000 บาท สมัยจอมพลเผ่า เป้นรัฐมนตรีมหาดไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี แบบแปลนของมัสยิดไม่มีเด่นชัด มาจากแนวคิดของฮัจยีดาเด๊ะ

 

ขอบคุณภาพจาก

Sawangphong Lee Photograph ( https://www.facebook.com/sawangphong.lee?fref=ts )
เรารัก เบตง ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100004068931603&fref=ts )
สานฝัน ความทรงจำ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100001721656296&fref=ts )
ปฐมพงศ์ อลงกตกิตติคุณ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=1290972821&fref=ts )

 

 

 

 

 

 

Visitors: 38,778