มัสยิดกลางอำเภอเบตง

            ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเบตง ตั้ง อยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับสถานที่ทำการไปรณีย์เบตง ถนนสุขยางค์ อาคารหลังแรกนั้นมุงด้วยหลังคาจาก มัสยิด เดิมมัสยิดกลางสร้างด้วยเสาไม้กลม 6 ต้น ใบจาก 6 ลายา ( ตับ )

        โต๊ะอีหม่ามคนแรกชื่อ บือดีกา การีม เดิมเป็นคนจังหวัดปัตตานี มาสอนมวยซีละ
ต่อมาก็ถึงแก่กรรมแล้วย้ายมัสยิดมายังหมู่บ้านกำปงบือตง ปัจจุบันหมู่บ้านเรียกว่ากำปงตือเย๊าะ
ตะอีหม่ามชื่อ ฮัจยีวากือจิ ต่อมาย้ายไปตั้งที่หมู่บ้านกำปงยูรอ ฮัจยี ดาราโอ๊ะเป็นอีหม่าม

และฮัจยีดารัง ฮัจดือเร๊ะตามลำดับ


         แล้วต่อมาย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันต่อมานายบราเฮง (ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยุ่ในเบตงและนับถือศาสนาอิสลาม) เป็นนายช่างตัดไม้ ปรับปรุงเขียนแปลน ทำเสาไม้ หลังคามุงด้วยไม้กระดาน ต่อมาท่านอายี ยะโก๊ะ ได้บูรณะเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี เปลี่ยนพื้นเป็นซีเมนต์


         ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวจีนและญี่ปุ่นเอาไม้มาทำฟืน เหลือแต่เสา โครงสร้างของอาคาร ท่านอัจยี ดาเด๊ะ เดินทางกลับมาจากเมืองเมกกะ เห็นสภาพของศาสนสถานทรุดโทรมมาก จึงเชิญชวนชาวมิสลิมช่วยกันบูรณะ


         ในปี พ.ศ. 2497 มีเงินบริจาค 3,000 บาท ท่านอัจยี ดาเด๊ะได้กู้เงินจากชาวจีน ชื่ออาเหลียง จัดซื้อเหล็กกับซีเมนต์ ชาวมุสลิมและชาวบ้าน 15 หมุ่บ้าน จัดหาหินกับทราย แรงงานได้จากชาวบ้านหมู่บ้านละ 1 วัน ท่านอัจจยีดาเด๊ะเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ ขอทุนสมทบจากรัฐบาล 500,000 บาท สมัยจอมพลเผ่า เป้นรัฐมนตรีมหาดไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี แบบแปลนของมัสยิดเด่นชัด มาจากแนวคิดของฮัจยีดาเด๊ะ

 
ขอบคุณภาพจาก
Sawangphong Lee Photograph ( https://www.facebook.com/sawangphong.lee?fref=ts )
เรารัก เบตง ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100004068931603&fref=ts )
สานฝัน ความทรงจำ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100001721656296&fref=ts )
ปฐมพงศ์ อลงกตกิตติคุณ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=1290972821&fref=ts )
                        


 
                           

Visitors: 362,328