สนามกีฬากลางหุบเขา

สนามกีฬากลางหุบเขา อำเภอเบตง

              สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดเขาสวนสาธารณะ

                 สร้างในสมัย นายวิศิษฐ์ คงคา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเบตง ซึ่งได้เลียนแบบสนามเมอร์ดิกาของกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

               ประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งรมรื่นไปด้วยบรรยากาศสดชื่นด้วยกลิ่นของธรรมชาติ มีความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ

 

 

 

 

 

                                

Visitors: 362,328