สนามกีฬากลางหุบเขา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  สนามกีฬากลางหุบเขา อำเภอเบตง

 

เบตง

                  

                           สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย

 

 เบตง

 

ประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งรมรื่นไปด้วยบรรยากาศสดชื่นด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ มีความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ

เบตง

 

 

 

 

 

Visitors: 38,778