หอนาฬิกา อ.เบตง

หอนาฬิกา เบตง

                     เที่ยวเบตง มาเดินชมหอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้ สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณจุดตัดของถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรงดูสง่าน่ามองรอบๆหอนาฬิกาดูระโยงระยางไปด้วยสายไฟ

                   ซึ่งในช่วงหัวค่ำสายไฟเหล่านี้จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่า นกนางแอ่นเกาะบนสายไฟเต็มพรืดไปหมด นกนางแอ่นเหล่านี้หนีหนาวมาจากไซบีเรียมาอยู่เบตง

                   ในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคมยามหัวรุ่งพวกมันจะบินไปหาอาหารตามป่าเขา และกลับมาเกาะที่สายไฟในช่วงหัวค่ำเป็นอย่างนี้ทุกวัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชิวิตคนเบตงซึ่งพวกเขาผูกพันและหวงแหนนกเหล่านี้ไม่น้อยเลย

 

Visitors: 38,778