หอนาฬิกา อ.เบตง

 หอนาฬิกาเบตง

         เที่ยวเบตง มาเดินชมหอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเบตง

  ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้

        สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณจุดตัดของถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรงดูสง่าน่ามอง

       รอบๆหอนาฬิกาดูระโยงระยางไปด้วยสายไฟซึ่งในช่วงหัวค่ำสายไฟเหล่านี้จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่า “นกนางแอ่น” เกาะบนสายไฟเต็มพรืดไปหมด

       นกนางแอ่นเหล่านี้หนีหนาวมาจากไซบีเรียมาอยู่เบตง ในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคมยามหัวรุ่งพวกมันจะบินไปหาอาหารตามป่าเขา และกลับมาเกาะที่สายไฟในช่วงหัวค่ำเป็นอย่างนี้ทุกวัน

    กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชิวิตคนเบตงซึ่งพวกเขาผูกพันและหวงแหนนกเหล่านี้ไม่น้อยเลย

 

 

 

             

 

 

Visitors: 365,613