“ท่าอากาศยานเบตง“ หรือ “สนามบินเบตง” (Betong International Airport)

ท่าอากาศยานเบตง

( Betong International Airport )

สนามบินเบตง

ท่าอากาศยานเบตง

            ท่าอากาศยานเบตงดำเนินการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม

ก่อสร้างสนามบินเบตง

            เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2563 ( งบประมาณปี 2559-2563 )

ก่อสร้างห้องพักผู้โดยสารสนามบินเบตง

            ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงในวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

ก่อสร้างลานจอดรถสนามบินเบตง

             สนามบินเบตงเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยานของประเทศไทย

สนามเบตงสวย

สนามบินเบตง จ.ยะลา

             มีจุดประสวค์ในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสุงชัน มีเส้นทางคมนาคมทางถนนที่คดเคี้ยวโค้งไม่สะดวกต่อการเดินทาง

สนามบินเบตง1

             สนามบินแห่งนี้มีรันเวย์ กว้าง 30 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลานจอดเครื่องบินขนาด 94x180 เมตร สามารถรองเครื่องบินขนาด ATR72 ได้ 3 ลำในเวลาเดียวกัน

สนามบินเบตง2

สนามบินเบตง3

             อาคารที่พักผู้โดยสารและอคารประกอบรวมพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน

สนามบินเบตง4

สนามบินเบตง6

ห้องพักผู้โดยสารสนามบินเบตง

           สนามบินเบตงทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งในบางจุดที่มีการนำไม้ไผ่มาประดับตกแต่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสัญลักษณ์และที่มาของชื่ออำเภอเบต ซึ่งหมายถึง ไม้ไผ่


          สนามบินเบตงมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2563

               แต่เนื่องจากเหตุวิกฤต โควิด-19 ทำให้สนามบินเบตงไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน มิ.ย. 2563 ตามเป้าหมาย

บรรยากาศนอกรั้วสนามบินเบตง

บรรยากาศทั่วๆไปของสนามบินเบตง


 

สนามบินเบตง (Betong International Airport)

ตั้งอยู่ในตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงประมาณ 12 กิโลเมตร

Visitors: 363,649