ที่พักเบตง 338

 2 1 

Betong 338

ห้อง 3 เตียง 750 บาท 

 

 ห้องครอบครัวใหญ่ 1,150 บาท

 

 

ห้อง 2 เตียง 650 บาท

ห้อง 3 เตียง 700 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติตต่อทีีพัก

08108934018

https://www.facebook.com/338Betong/?epa=SEARCH_BOX

 

 

ที่พักเบตง 338 ให้บริการห้องพักรายวัน

Visitors: 365,612