ประเพณีเข้าสุหนัด เอกลักษณ์พี่น้องชาวมุสลิม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เอกลักษณ์พี่น้องชาวมุสลิม

              งานประเพณีเข้าสุหนัด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กับเด็กผู้ชายอายุ ระหว่าง 8 -12 ปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของความดีต่างๆ ตามบทบัญญัติอิสลามที่ " อัลลอฮ " ทรงบัญญัติแก่ปวงบ่าวของพระองค์ และทำให้ความดีต่างๆ ของพวกเขาทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในมีความสมบูรณ์

งานวันฮารีรายอ

              เป็นวันรวมญาติของชาวไทยมุสลิม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลญาติพี่น้องหรือลูกหลานจะกลับมาร่วมกิจกรรมกันที่บ้านเกิด ทั้งยังมีการบริจาดทานที่เรียกว่า ซากาตฟิตเราะห์    ( การบริจาดข้าวสาร ) มีการบริจาดทานแก่คนแก่หรือคนยากจน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง       คือ วันรายอฟิตเราะห์

               นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ งานวันละศีลอด เพื่อความบริสุทธิ์สะอาด และแสดงถึงความศัรทธาในพระศาสดา งานเมาลิด เป็นงานเฉลิมฉลองการประสูติของพระศาสดามุฮัมหมัด รวมถึงประเพณีกวนฮาซูรอ ซึ่งนับเป็นความงดงาม ในเชิงอารยธรรม การแสดงปัญจักสีลัด ลิเกฮูลู ที่แสดงถึงวิถีแห่งความเข้มแข็ง หรือการแสดงอาณาเขต

          

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 365,613