๑๑๑ เล่าขานตำนานเมืองเบตง

งาน ๑๑๑ เล่าขานตำนานเมืองเบตง

        ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคา ๒๕๖๐

คำว่า ๑ ๑ ๑ นั้น ไม่ได้หมายถึงจำนวนปีตั้งแต่การก่อตั้งอำเภอเบตง

เพราะความจริงแล้วประวัติของอำเภอเบตงยาวนานกว่า ๑๑๑ แต่คำว่า ๑๑๑ ในที่นี้ คือ การรวมความเป็นหนึ่งเดียว ๓ ประการ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีอยู่ในอำเภอเบตงเท่านั้น

นั่นก็คือ

 ๑ = อำเภอเบตง เป็นอำเภอหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ใต้สุดสยาม
 ๑ = อำเภอเบตง มีตู้ไปรษณีย์ที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลกเพียงหนึ่งเดียวอยู่ที่อำเภอเบตง
 ๑ = อำเภอเบตง มีป้ายทะเบียนรถเบตง ซื่งเป็นป้ายทะเบียนอำเภอเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ช่วงระหว่างก่อนถึงวันจัดงาน " ๑๑๑ เล่าขานตำนานเมืองเบตง " ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น

การก่อสร้างเมืองจำลอง

การประกวด " ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเบตง " พร้อมเงินรางวัลและใบปรระกาศเกียรติคุณ
ภาพชนะเลิศ


ภาพรองชนะเลิศอันดับ ๑


ภาพรองชนะเลิศอันดับ ๒


ภาพรางวัลชมเชย ๕ รางวัลขบวนพาเหรดจากทุกหน่วยงานการแสดงแสงเสียง " ๑๑๑ ปี ( 111 ปี ) เล่าขานตำนานเมืองเบตง เดอะมิวสิคัล "มินิคอนเสิร์ตกิจกรรม " ปั่นสองน่อง ท่องสองแผ่นดิน "

 คลิ๊กตรงนี้เพื่อเข้าชมอัลบั๊มภาพงาน ๑๑๑ เมืองเบตงกว่าอีก ๑๐๐ ภาพ

                           ๑๑๑ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง

 

 

Visitors: 365,611