สตรีทอาร์ตเบตง แลนด์มาร์กใหม่เมืองเบตง อยู่รอบๆกลางเมืองสามารถเดินเท้าถ่ายเซลฟี่ ชิวๆสบายๆ

สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong )

แลนด์มาร์กใหม่ อ.เบตง 

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง

         จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ตเบตง  (Street Art Betong) แลนด์มาร์กใหม่ เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา

 street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตงstreet art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง

         ได้มีการจัดงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง
      

       

 

 

 

 

       สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong ) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง

      ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง
          สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) ทั้งหมดนี้ วาดโดยทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตงstreet art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตงstreet art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง

street art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตงstreet art Betong, street art เบตง, สตรีทอาร์ตเบตง

 ขอบคุณภาพสวยๆจาก ... ปฐมพงศ์ อลงกตกิตติคุณ & Dee ltthikon

 

สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong )

แลนด์มาร์กใหม่ “อ.เบตง จ.ยะลา”

Visitors: 365,611