ทะเลหมอก กม. 15

อันซีน ทะเลหมอก กม.15 แห่งหมู่บ้าน กม.15 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา


ทะเลหมอก กม. 15

อยู่ที่หมู่บ้าน กม.15 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

                                เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ที่สามารถมองทิวทัศน์ได้เกือบรอบตัว ด้านหนึ่งหลังไปทางทิศเหนือจะเห็นเขากุนุงสิริปัต ช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกเบตงแน่นหนาพร้อมกับแสงแรกที่งดงาม

                               และอีกด้านหนึ่งหันไปทางทิศใต้จะมองเห็นตัวเมืองเบตงไกลๆ เช้าๆจะมีทะเลหมอกลอยเหนือตัวเมืองเบตง สายๆฟ้าใส ก็จะเห็นตัวเมืองเบตง

 การเดินก็สะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองที่พักในเบตง

 

มาเที่ยวเบตง มาพักเบตง มาชมทะเลหมอกเบตงให้ได้สักครั้ง

ทะเลหมอกเบตง5

 

 

Visitors: 362,328