ป้ายใต้สุดสยาม

ป้ายใต้สุดสยาม

Signboard of Southernmost of Thailand

                  

                  ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

 

 

 

 

 Visitors: 365,615