น้ำตก กม. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตก กม.15

 

 

น้ำตก กม.15 เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ข้างทางเข้าหมู่บ้าน กม.15 ที่ได้พบเห็นและเดินทางได้สะดวก มี 3 ชั้น

 

                                  ตัวน้ำตกอยู่ใกล้ๆกับถนนใหญ่เข้าหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย

                           เพราะมีต้นไม้และหญ้าบัง แต่สามารถได้ยินเสียงน้ำตกได้ชัดเจน เป็นน้ำตกสวยขนาดเล็ก น้ำไม่ลึก เด็กๆเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย 

 

                                          การเดินทางโดยใช้เส้นทางถนน เบตง - ยะลา จนถึงปากทางเข้าไปหมู่บ้าน กม.15 อยู่ทางซ้ายมือ แล้วตรงตามทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

ก็จะมีสะพานปูน น้ำตกก็จะอยู่ตกบริเวณนั้น ยังไม่มีป้ายบอกทางไปน้ำตก ให้สังเกตเสียงน้ำตก

 

 

 

 

Visitors: 365,611