ขายของที่ระลึก..เบตง

  

เบตง               

 

          ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

 

                            เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก สินค้าภูมิปัญญาจากอำเภอเบตง และสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวจากทั่วประเทศไทย ไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยวทั้ในและต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บริ่วณเดียวกับบ่อน้ำร้อน ติดถนนสายหลักทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของบ้านบ่อน้ำร้อน

 

เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

Visitors: 365,613