แห่ผ้าขึ้นธาตุห่มพระมหาเจดีย์


แห่ผ้าขึ้นธาตุห่มพระมหาเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ขอบคุณภาพจาก

เรารัก เบตง ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100004068931603&fref=ts )

Visitors: 363,649