อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุโมงค์เบตง


 เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

 

 

                       เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะทางยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวการจราจรคู่กว้าง 7 เมตร

 

 

 เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

Visitors: 79,104