เสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาธงชาติไทยที่สุดที่สุดในประเทศไทย


 เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

                     

                                เที่ยวเบตง มีเสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 มีความสูงรวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กว้าง 9.2 เมตร

 

 เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

 

Visitors: 365,614