ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ต้นสมพง

ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ต้นสมพง เบตง

ต้นสมพง ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

ต้นสมพง เบตง1

  ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา

ต้นสมพง เบตง2

สร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายาใช้ในอดีต

ต้นสมพง เบตง3

และรวบรวมประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง จคม. ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และยังมรรีสอร์ทที่พักให้พักแรมค้างคืนได้

 เบตง, ไก่เบตง, ทะเลหมอกเบตง, เที่ยวเบตง, สวนดอกไม้เบตง, โอเคเบตง, ที่พักเบตง, โรงแรมเบตง, สมพง เบตงู่

 การเดินทาง

สมพง เบตง 6

                           การเดินทางมาชมต้นสมพงยักษ์ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 สามารถมาเองได้ทางรถยนต์

                  โดยออกจากเบตงมุ่งไปตามทางถนนรัตนกิจ และเข้าสู่ทางหลวงชนบท 4062 จะมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านเป็นระยะๆ ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร

สมพง เบตง 7

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                     

Visitors: 292,383