ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ต้นสมพง

ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ต้นสมพง เบตง

                            ต้นสมพงยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีขนาดความกว้างถึง 38 คนโอบ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

ต้นสมพง เบตง1

                            ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และชาวชุมชนเองก็เคยเป็นอดีต “สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา” (พ.ศ. 2473-2534) ผู้ร่วมต่อสู้กอบกู้เอกราชของประเทศมาลายา (ปัจจุบันคือประเทศมาเลเซีย) จากการรุกรานของจักรวรรดิอังกฤษ
                          ต่อมาหลังมีข้อตกลงลงนามสันติภาพ 3 ฝ่าย (พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา-รัฐบาลไทย-รัฐบาลมาเลเซีย) ชาวบ้านออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย พร้อมกับมีการจัดเป็นตั้งหมู่บ้านขึ้น ใช้ชื่อว่า “หมู่บ้านรัตกิตติ 2
                          หลังจากนั้น “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ทรงมีพระราชประสงค์จะทำการพัฒนาโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้เกิดความมั่นคงภายในพื้นที่แนวชายแดน
                         พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมทรงรับหมู่บ้านรัตนกิตติ 2 เข้าร่วมโครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และทรงพระราชทานชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น”หมู่บ้านจุฬาภรพัฒนา10” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2536

ต้นสมพง เบตง2

ภายในหมู่บ้านสร้างพิพิทภัณฑ์ขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายาใช้ในอดีต

ต้นสมพง เบตง3

และรวบรวมประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง จคม. ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และยังมีรีสอร์ทที่พักให้พักแรมค้างคืนได้

 เบตง, ไก่เบตง, ทะเลหมอกเบตง, เที่ยวเบตง, สวนดอกไม้เบตง, โอเคเบตง, ที่พักเบตง, โรงแรมเบตง, สมพง เบตงู่

 การเดินทาง

สมพง เบตง 6

                           การเดินทางมาชมต้นสมพงยักษ์ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 สามารถมาเองได้ทางรถยนต์

                  โดยออกจากเบตงมุ่งไปตามทางถนนรัตนกิจ และเข้าสู่ทางหลวงชนบท 4062 จะมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านเป็นระยะๆ ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร

สมพง เบตง 7

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                     

Visitors: 365,611