สมโภชและแห่เจ้ามูลนิธิ

      

      งานสมโภชและแห่เจ้าของมูลนิธิอำเภอเบตง จะจัดเป็นประจำทุกปีหลังวันตรุษจีน เพื่อสักการะขอบคุณองค์เทพเจ้าที่คอยดูแลทุกข์สุข และป้องกันภัยอันตรายแก่มวลมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนให้ดำรงสืบไป โดยชาวเบตงจะพร้อมใจออกรับขบวนแห่เจ้า พร้อมรอชมการเข้าทรง หรือการแสดงอภินิหารของเทพเจ้าต่างๆ ชาวจีนส่วนใหญ่จะตั้งโต๊ะบูชารับพรจากเจ้าที่เวียนไปเยือน ตลอดเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองเบตง

Visitors: 365,615