สวนดอกไม้เบตง

 

                   

 

 

 

 

 

                             สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง " สวนหมื่นบุปผา 


    สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงตั้งอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง

               ได้ก่อตั้งขึ้นโดยสามชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.)  อ.เบตง จ.ยะลา

           เป็นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอักษรจีนพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือแปลเป็นไทยว่า " สวนหมื่นบุปผา "

              โดยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยโดยมีทั้งชาวไทยและชาว มาเลเซียเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงาม และยังพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกแทนการปลูกยางพาราตามแนวพระราช ดำริเพื่อสร้างรายได้ให่้กับชาวบ้านในพื้นที่

              สวนแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 35 ไร่ ความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส

               มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการและเตรียม ขยายพื้นที่การเพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวซึ่งสร้างรายได้หลายล้านบ้านต่อปีให้กับประเทศ

 

ขอบคุณภาพจาก

ปฐมพงศ์ อลงกตกิตติคุณ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=1290972821&fref=ts )

 

 

Visitors: 362,327