บ่อน้ำร้อนเบตง แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานานของเบตง

 บ่อน้ำร้อนเบตง

      บ่อน้ำร้อนเบตง เดิมเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมาย 

                 มีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

                  ห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางเส้นทางหมายเลข 410 ( ยะลา - เบตง ) ประมาณ กิโลเมตรที่ 4 และแยกเข้าไปตามเส้นทางคอนกรีตอีกประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย


              บ่อน้ำพุร้อนจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ำประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถลวกให้ไข่สุกได้ภายใน 7 นาที และมีสระน้ำขนาดใหญ่ไว้กักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ประชาชนและน้ำท่องเที่ยว ได้อาบและแช่เท้าเล่น

 ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่ในน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคภัยได้เป็นอย่างดี เช่น โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย โรคเหน็ดชา เป็นต้น    

 

 

 

 

 

 

Visitors: 365,612