ที่พักเบตง 338

Betong 338

 

ราคาห้องพัก

ห้องราคา 500 บาท/คืน (มี 3 ห้อง) พักได้ 2 คน

ห้องราคา 600 บาท/คืน พักได้ 2 คน

ห้องราคา 700 บาท/คืน 1 เตียงเล็ก + 1 โซฟาเบด

(มี 3 ห้อง) พักได้ 2 คน (3 คน เพิ่ม 100 บาท)

ห้องราคา 800 บาท/คืน พักได้ 3 คน

ติตต่อทีีพัก

08108934018

https://www.facebook.com/338Betong/?epa=SEARCH_BOX

 

 

ที่พักเบตง 338 ให้บริการห้องพักรายวัน

Visitors: 331,920